Stavíme roubené chalupy tradičním způsobem


používáme staré technologie a zvyky předků

O nás

Jsme malá rodinná firma zabývající se už patnáct let stavbou roubených chalup a domů. Máme obdiv a úctu k historickým postupům a vysoké řemeslné úrovni našich předků. Snažíme se přiblížit jejich zdatné tesařské dovednosti a aplikovat ji do moderního pojetí staveb. Ctíme původní materiály a klademe důraz na funkčnost. Máme blízký vztah k přírodě a věnujeme velkou pozornost vhodnému umístění domu do okolí. Jsme citliví a vnímaví vůči zásahům do tváře krajiny. Učíme se od našich předků, kteří měli v tomto ohledu velký cit a pokoru, protože žili v těsném sepětí s přírodou. Dokladem toho jsou téměř všechny staré stavby, které se dochovaly, jsou krásné a harmonické. Důležitým prvkem domu je okno, které svým tvarem , velikostí a členěním dotváří „duši“ domu. Zvláště k tomuto prvku byli staří stavitelé a truhláři ohleduplní. Stará okna byla většinou špaletová a vždy dřevěná a při slušném zacházení vydržela sto let.Proporce starých chalup ladí s okolím a mají lidský rozměr. Toto vše nás oslovuje a zajímá a svoji práci děláme s radostí, láskou a vírou v to, že naši klienti jsou ve svých chalupách spokojeni.

Tesařské práce

roubené a poloroubené stavby
tradiční roubení
krovy
pergoly

BYDLENÍ V ROUBENÉM DOMĚ – ŽIVOTNÍ STYL!

ROUBENÉ DOMY

dobře zapadají do krajiny i do zástavby vsí. Nekazí a neznehodnocují první ani druhé. Poskytují výborné tepelně izolační vlastnosti a umožňují rychlé vyhřátí místností.

Roubený dům nemá udivovat tovární dokonalostí a milimetrovou přesností svých rozměrů a úhlů, ba naopak! Z jeho pevné konstrukce a bytelnosti má být stále “čitelný” přírodní původ stavebního materiálu i velký podíl rukodělné práce – tj. viditelné stopy jeho řemeslného opracování.

Roubený dům přestože vychází z tvarosloví lidových domů – může splňovat nároky na moderní bydlení a přitom není nikdy typovým domem. Každá roubenka je vždy originálem, do kterého se (dokonce na staletí…) otiskují zájmy, priority a osobnostní rysy těch, kdo si ji postavili…

Roubenky jsou domy s nenahraditelnou atmosférou; stavěné z organického rostlého materiálu. Letokruhy trámů v jejích stěnách a stropech zachytily biologický čas rostoucích stromů a ty, opracovány na novém místě, zachycují čas nově postaveného roubeného domu – jeho trvání. Proto v roubenkách obzvlášť cítíme vztah k trvalým hodnotám, k domovu, k předkům, k přírodě, k životním jistotám.

Roubené domy jsou v mnohém ohledu “vzkazem” příštím generacím a vy můžete být těmi, kdo jej začnou “psát”.

STARÉ TECHNOLOGIE A ZVYKY PŘEDKŮ

ROUBENÉ DOMY

uchovávají staletími ověřené účelné dispozice rodinných domů a ověřené řemeslné postupy.

Nabízejí velký prostor světnice jako místo společného setkávání a současně i místnosti v podkroví jako obytné prostory, kde jednotliví členové rodiny mohou nalézat své soukromí.

Při vytvoření náležitého zápraží a při správném napojení domu na zahradu, se obývání roubenky odehrává po větší část roku nejen uvnitř, ale i vně domu! To znamená, že smyslem je umožnit maximální a pohodlné užívání zahrady a venkovního prostoru, dokonce i za ne zcela příznivého počasí.

Okna světnice by měla poskytovat nejen dostatečné oslunění, ale i co možná nejlepší výhled na zahradu a přehled majitelů o pozemku.

Stavebníci mohou zvážit, zda při stavbě zachovat i jeden staletý zvyk: Pod roubení trámů v tzv. “mužském koutu” světnice vložit do schránky vzkaz potomkům – kratičký text s datem a s podpisy zakladatelů, případně s útržkem novin a platnými mincemi. My tento zvyk zachováváme.